.: خیاط باشی :.

فقط مدل هایی میذارم که طرز دوختشون رو بلدم

بهمن 92
9 پست
دی 92
32 پست
آذر 92
28 پست
ست_لباس
4 پست
سارافن
4 پست
یقه
9 پست
کت
14 پست
آستین
2 پست
ماکسی
6 پست
دامن
6 پست
مانتو
13 پست
الگو
3 پست
پالتو
4 پست
تونیک
1 پست
پاپیون
1 پست