.: خیاط باشی :.

فقط مدل هایی میذارم که طرز دوختشون رو بلدم

بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست